Повножирова соя


Повножирова соя є джерелом енергії, білка і незамінних амінокислот. Згодовування цього корму дає змогу як найповніше реалізувати генетичний потенціал тварин і птиці

Температурний режим 90-105С, убезпечує білок від руйнування, що призводить до високої доступності протеїну та амінокислот, а також забезпечує відмінні смакові якості продукту.

Виробництво повножирової сої відбувається без віджиму жиру – свіжий жир без хімічних залишків, свіжий протеїн – вирішення проблеми енергетичного та протеїнового балансу в комбікормах. Вміст жиру дозволяє вирішити проблему введення, дозування і вимішування чистого жиру під час приготування комбікормів.

Високий вміст біологічно доступних незамінних амінокислот і поліненасичених жирних кислот (лінолева та ліноленова), дозволяє збалансувати поживність комбікормів, що в свою чергу здешевлює комбікорми. Розщеплення крохмалів до рівня глюкози і мальтози- сприяє кращому засвоєнню кормів.

Соя повножирова поглибленої гідротермічної обробки (ПГО) в свинарстві покращує смакові якості і зовнішні характеристики всіх видів зернової суміші і комбікормів, усуває розпиленість на 90% ( знижує при цьому захворюваність бронхопневмонією на 70%), не допускає розшарування комбікормів при транспортуванні і зберіганні.

Соя повножирова поглибленої гідротермічної обробки (ПГО) в молочному та м`ясному скотарстві має наступні властивості:

- підвищує надої і збільшує період лактації (1кг сої повножирової ПГО на гол./доб. підвищує добовий надій на 0,5 кг і жирність молока в середньому на 0,2%);

- позитивно впливає на збільшення з`їденого телятами і на скоріше привикання до підкормки, відпадає необхідність використання різних замінників молока;

- допомагає уникнути зменшення ваги корів в період ранньої лактації;

- зменшує наслідки теплового стресу в літній період, який приводить до зменшення надоїв;

- знижує розщеплення соєвого білку в рубці, покращує амінокислотний склад кормової маси (хімуса) в тонкому відділі шлунку і, водночас, знижує утворення аміаку, що покращує значне затримання азоту в організмі корови і телят, що призводить до додаткового білкового синтезу (молока і м`яса);

- у програмах відгодівлі бичків-кастратів і биків м`ясної породи, дає високі прирости, особливо на заключному етапі відгодівлі м`ясних генотипів, коли має місце зменшення споживання кормів. 

×