Богдан Войцеховський: Пшениця 2016У 2016/17 маркетинговому році через скорочення посівних площ під пшеницею очікува­лося істотне зниження вало­вого збору і, відповідно, й експортного потенціалу. Але весна принесла неспо­дівано приємні звістки для України й водночас сумні для Західної Європи.

2016/17 МР — один з найуспішні­ших сезонів для української пшениці. З осені по всіх озимих культурах панува­ли песимістичні прогнози. Сходи пше­ниці з’явилися тільки в грудні, оскільки осіння посівна кампанія відбувалася в несприятливих умовах: посуха змуси­ла аграріїв сіяти озимі в сухий ґрунт. Однак весна все виправила. За офіцій­ними даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, урожайність становить 42,8 ц/га.

Попри те, що посівні площі скоро­тилися на 9,5%, до 6,2 млн. га, вало­вий збір пшениці в 2016/17 МР завдя­ки хорошій урожайності скоротився неістотно: до 27 млн. тонн проти 27,2 млн. торік.

Що стосується якості зібраного вро­жаю, то вона також не може не тішити. Коли минулого року пропорція продо­вольчої та фуражної пшениці станови­ла 45 на 55 процентів, то цьогорічне збіжжя, за попередніми оцінками, значно краще. Частка продовольчого зерна оцінюється в 55% від загального урожаю.

Збільшення врожайності й гарна якість української пшениці на тлі зни­ження валового збору й погіршення якості зерна в Західній Європі дають підстави прогнозувати, що попит на українське зерно на світовій арені зна­чно збільшиться.

Валовий збір пшениці в Європейсь- кому Союзі оцінюється на 12,5 млн. тонн нижче порівняно з попереднім ро­ком і становить 147 млн. тонн. Експорт­ний потенціал інтегрує це скорочення і, за попередніми оцінками світових аналітичних агентств, буде на 5 млн. тонн менший відносно минулорічних показників. У сезоні 2016/17 Франція може залишити лави провідних євро­пейських продавців пшениці. Її експорт у треті країни може впасти з 12,6 млн. тонн минулого сезону до 5,1 млн. тонн поточного маркетингового року, що дає можливість Україні зайняти звіль­нене місце.

До того ж, іще однією проблемою французьких експортерів стало відчутне погіршення якості зерна нового врожаю через тривалі дощі. Якість — ключовий фактор для покупців із країн Північної Африки, і Франція вже почала втрачати там свої позиції. Враховуючи збільшен­ня частки продовольчого зерна в Укра­їні, ми отримуємо додатковий плюс.

×